Datum: 29 Maja 2017
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

Pretplatite se na novosti

Kako biste se pretplatili na naše novosti upišite Vašu email adresu u predviđeno polje.

(29.05.2017)

ZAVRŠENI  RADOVI  NA REALIZACIJI PROJEKTA

 I FAZA „REGULACIJA RIJEKE MZ STANIĆ RIJEKA“

Projekat I faze finansiran je  iz sredstava Svjetske banke  preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva/ PIU Šumarstva i poljoprivrede.

Projektom su obuhvaćeni i mostovi (propusti) preko regulacije prema stambenim objektima koji nisu zadovoljili Glavni projekat i finansiraju se iz budžeta općine Doboj Istok.

Općinski načelnik g-din. Kemal Bratić je u pregovorima sa donatorima za nastavak radova tj. za II fazu čime bi se u potpunosti realizovao ovaj projekat.

Koordinator na projektu ispred općine Doboj Istok je g-din. Admir Šišić.

IMG_0113

IMG_0130

IMG_0135

IMG_0105

(26.05.2017)

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas

(15.05.2017)

Komisija za mlade Općinskog vijeća Doboj Istok na sjednici održanoj dana 12.05.2017 godine utvrdila je

RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

                              rang lista za dodjelu stipendija

(11.05.2017)

OBAVIJEST

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 15. do 28. maja ove godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 8/17) na teritoriji naše Općine provesti Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području naše Općine.

Anketom o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno prikupljaju se podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama članka 37. Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.