Datum: 28 Maja 2017
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

Pretplatite se na novosti

Kako biste se pretplatili na naše novosti upišite Vašu email adresu u predviđeno polje.

(26.05.2017)

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas

(15.05.2017)

Komisija za mlade Općinskog vijeća Doboj Istok na sjednici održanoj dana 12.05.2017 godine utvrdila je

RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

                              rang lista za dodjelu stipendija

(11.05.2017)

OBAVIJEST

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 15. do 28. maja ove godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 8/17) na teritoriji naše Općine provesti Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području naše Općine.

Anketom o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno prikupljaju se podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama članka 37. Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani općine Doboj Istok da će se dana 14.05.2017. godine u periodu od 07.00-19,00 sati provest izbori za članove savjeta mjesnih  zajednica sa  prostora općine Doboj Istok.

Pravo glasanja na izborima imaju svi građani koji su upisani u centralni birački spisak općine Doboj Istok.

Glasanje je lično i obavezno je pokazati na uvid jedan od ličnih dokumenata (l/k, vozačka dozvola, pasoš).

Biračka mjesta u mjesnim zajednicama su određena na slijedećim lokacijama:

 

 1. Klokotnica – 4 biračka mjesta
 • podružnica Polje            – prostorije MZ (prostor iznad cafe „Grand“)
 • podružnica Ahimbašići  – prostorije čitaonice
 • podružnica Frkati          – prostorije čitaonice
 • podružnica Habibovići  – prostorije čitaonice

 

 1. Brijesnica Velika – 1 biračko mjesto
 • Dom kulture u Brijesnici Velikoj

 

 1. Brijesnica Mala – 1 biračko mjesto
 • J.U. Osnovna škola „Brijesnica„ u Brijesnici Maloj

 

 1. Stanić Rijeka – 1 biračko mjesto
 • J.U. Osnovna škola „Klokotnica“, područna škola u Stanić Rijeci

 

 1. Lukavica Rijeka – 1 biračko mjesto
 • Dom kulture u Lukavici Rijeci

Pozivamo građane općine Doboj Istok da iskoriste svoje građansko pravo na izborima za organe mjesnih zajednica sa prostora općine Doboj Istok.

 

Odluka o raspisivanju izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Doboj Istok

 

IZBORNA KOMISIJA