Datum: 23 Juna 2017
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

Pretplatite se na novosti

Kako biste se pretplatili na naše novosti upišite Vašu email adresu u predviđeno polje.

(15.06.2017)

Potpisan Sporazum o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u TK

http://vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mbp/528-2017/4912-potpisan-sporazum-o-realizaciji-programa-sufinansiranja-zaposljavanja-djece-sehida-i-poginulih-boraca-u-tk

(14.06.2017)

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

http://fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi/645-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2017-godinu

 AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Tokom protekle godine JU Centar za socijalni rad Doboj Istok na čelu sa aktuelnim direktorom sproveo je brojne humanitarne akcije u saradnji sa općinskim načelnikom, drugim organizacijama i udruženjima. Posebno je potrebno istaknuti saradnju sa udruženjem “CRVENO BIJELA CRVENA RADOST”  iz Tuzle zahvaljujući kojem su sprovedene brojne humanitarne akcije na našoj općini i na taj način se pomoglo velikom broju porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe.

Prvi susret JU Centra za socijalni rad i navedenog udruženja prošao je u posjeti ugroženim porodicama pri čemu se podjeljeni prehrambeni paketi, a vrijednost jednog paketi iznosila je preko 200 KM.

Nastavak humanitarnih aktivnosti ugroženim porodicama ogledao se u kupovini unutrašnje stolarije, odnosno vrata , kao i cijevi za priključak vode. Za određen broj  porodica kupljeni su lijekovi za djecu sa težim zdravstvenim problemima, jednoj porodici je u potpunosti opremljeno kupatilo, drugoj kupljena peć, ogrev za zimu, školski pribor i odjeća za dijete. U svim porodicama u kojima djeca putuju do škole obezbjeđene su mjesečne karte i hrana u školi.

JU Centar za socijalni rad navedeno udruženje je uputilo na Osnovnu školu i na taj način povećao se broj djece kojima je obezbjeđena mjesečna karta i hrana u školi. Ovo je samo jedan mali dio onoga što se uradilo tokom protekle godine,  a saradnja se nastavila i u toku su veće akcije u koje je uključena šira zajednica, a o čemu će stanovnici naše općine biti naknadno obaviješteni.

Ovim putem pozivamo sve dobronamjerne građane koji su u mogućnosti i koji žele pomoći osobama u nevolji da se obrate JU Centar za socijalni rad Doboj Istok.

18901138_10203018385618728_1538661318_o

18901219_10203018364938211_198838668_o

18901949_10203018480461099_1803770142_o

18926372_10203018363978187_400640822_o

(30.05.2017)

ZAPISNIK
sa 6. redovne sjednice 6. saziva Općinskog vijeća Doboj Istok

možete preuzeti na linku “Preuzimanja”

(29.05.2017)

ZAVRŠENI  RADOVI  NA REALIZACIJI PROJEKTA

 I FAZA „REGULACIJA RIJEKE MZ STANIĆ RIJEKA“

Projekat I faze finansiran je  iz sredstava Svjetske banke  preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva/ PIU Šumarstva i poljoprivrede.

Projektom su obuhvaćeni i mostovi (propusti) preko regulacije prema stambenim objektima koji nisu zadovoljili Glavni projekat i finansiraju se iz budžeta općine Doboj Istok.

Općinski načelnik g-din. Kemal Bratić je u pregovorima sa donatorima za nastavak radova tj. za II fazu čime bi se u potpunosti realizovao ovaj projekat.

Koordinator na projektu ispred općine Doboj Istok je g-din. Admir Šišić.

IMG_0113

IMG_0130

IMG_0135

IMG_0105