Datum: 5 Mart 2015

nacelnik-baner

predsjedavajuci-ov

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Pregledajte rezultate

Loading ... Loading ...

Pretplatite se na novosti

Kako biste se pretplatili na naše novosti upišite Vašu email adresu u predviđeno polje.

(11.02.2015)

Otvoreno Savjetovalište 

Centar za socijalni rad Doboj Istok prva je socijalna ustanova u BiH koja je u okviru svog djelovanja pokrenula savjetovalište za djecu i roditelje djece sa intelektualnim poteškoćama. Danas je upriličeno svečano otvaranje savjetovališta.
Obzirom da još nisu objavljeni rezultati posljednjeg popisa u BiH, nije moguće utvrditi ni tačan broj osoba sa invaliditetom ali se pretpostavlja da se taj broj kreće skoro 300.000 hiljada. Među njima se nalazi i određeni postotak osoba sa teškoćama u razvoju, odnosno intelektualnim teškoćama što karakterizira osobe ispodprosječne intelektualne sposobnosti.
Dužnost društva je da pomaže osobama sa bilo kojim oblikom invaliditeta, tako i osobama sa intelektualnim poteškoćama, a na to nas obavezuju ljudska, moralna i vjerska načela. Stoga je Centar za socijalni rad Doboj Istok uz finansijsku pomoć Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, ušao u projekat „Rana intervencija je ključ uspjeha za djecu sa intelektualnim poteškoćama“ u okviru kojeg je u ovoj općini otvoreno savjetovalište za osobe sa intelektualnim poteškoćama.
Svakodnevna iskustva potvrđuju da postignuće u kvaliteti života zavise od čitavog niza tzv. ekstraintelektualnih faktora kao što su podrška obitelji, resursa kojima društvo raspolaže, medicinske brige, inteziteta podrške i sl. Tako misli i direktor Centra za socijalni rad Doboj Istok Omer Konjić koji obećava da ovo neće biti jedini projekat na kome će Centar pored redovnih aktivnosti, raditi iz oblasti socijalne zaštite.

Određene društvene promjene postepeno su dovele do prihvatanja socijalnih modela koji se ne ograničavaju samo na oblast klasifikacije i predstavljaju stručnu pomoć djeci kod kojih je utvrđen razvojni rizik ili poremećaj. Rana intervencija zavisi od 4 sistema: zdravstvenog, obrazovnog, socijalnog i porodičnog, a napredak se postiže samo zajedničkim djelovanjem sva četiri, tvrdi edukator u savjetovalištu Amir Mujić. Ovo je značaj projekat za općinu Doboj Istok u koji će biti uključeno oko stotinu osoba tj.djece a koji će pomoći u dostizanju njihovih potencijala.

Centar je zvanično otvorio i podršku u radu pružio, Mustafa Mujkić pomoćnik općinskog načelnika.
Snižene sposobnosti ove djece ogledaju se u vidu poremećaja pažnje, percepcije, mišljenja, adaptivnom ponašanju, komunikaciji, a manifestuju se u nekoliko vidova. Djeca sa teškoćama u kognitivnom razvoju imaju iste potrebe i uče kao njihovi vršnjaci: posmatrajući, oponašajući, opažajući i zaključujući, samo je njihov nivo postignuća mnogo niži.

DSC00505 DSC00507

( 11.02.2015 )

ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

U prostorijama Sale vijeća- plava zgrada u Brijesnici Velikoj u srijedu 11.02.2015.godine, održano je stručno savjetovanje za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače. Interesantne i aktuelne teme i ovaj put su okupile veliki broj poljoprivrednika.

Prisutnim poljoprivredim proizvođačima prvo se obratio savjetodavac Emir Husika sa temom „predstavljanje Pioneer hibrida za kukuruz i proizvodni program firme“. Savjetodavac Aleksandar Nestorović govorio je o „srestvima za zaštitu kukuruza Bayer“. Savejtodavac Edib Bihorac prisutnim je održao predavanje sa temom „mjere njege i zaštite kukuruza u proizvodnji silaže i zrna“.

Nakon predavanja poljoprivredni proizvođači su postavljali pitanja savjetodavcima.

DSC00499 DSC00500 DSC00503 DSC00504

(11.02.2015)

ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

U prostorijama OŠ „ Klokotnica“  u Klokotnici u utorak 10. 02.2015.godine održano je stručno predavanje za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji se žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Veliki broj građana koji se odazvao na ovaj poziv pokazao je da u Doboj Istoku ima onih koji žele da rade i da privređuju svojim trudom i zalaganjem.

Teme predavanja koje je održano u saradnji sa poljoprivrednim zavodom „Tuzla“  bile su:

 – predstavljanje Singenta hibrida za kukuruz i proizvodni program firme;

 – mjere njege i zaštite kukuruza u proizvodnji silaže i zrna;

 Među stručnjacima Poljoprivredne savjetodavne službe koji su održali predavanje bili su, Emir Sejdić i Edib Bihorac.

DSC00484 DSC00490 ??????????????????????????????? DSC00493

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2014/2015 godinu

Pročitajte više

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe dodiplomskog studija koji su
pripadnici branilaca ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2014/2015 godini

Pročitajte više

(03.02.2015)  ZAPISNIK                                                                                                  

 sa  23. redovne sjednice V saziva Općinskog vijeća Doboj Istok se nalazi na linku “Preuzimanja”